Ordlista

Här hittar du vår ordlista med förklaringar och fördjupande information om populära ord och fraser inom rör och avlopp. 


Avloppsrör
Avloppsrör är de rör som används för att transportera avloppsvatten från ditt hem till kommunens avloppssystem. Dessa rör är viktiga för att upprätthålla en ren och hygienisk miljö i ditt hem.


Avloppsrenovering
Avloppsrenovering innebär att uppgradera eller ersätta delar av eller hela avloppssystemet för att förbättra dess funktion och livslängd. Detta är avgörande för att förebygga problem som läckor och blockeringar.
Läs mer om avloppsrenovering


Gamla rör
Gamla rör kan leda till problem som läckor, korrosion och blockeringar. Regelbunden underhåll är nödvändig för att upprätthålla säkerheten och effektiviteten i ditt rörsystem.
Läs mer om gamla rör


Relining
Relining är en metod för att renovera och förnya gamla rör genom att applicera en ny beläggning inuti de befintliga rören. Detta förlänger rörens livslängd utan behov av omfattande grävningsarbete.
Läs mer om relining


Relining i Bostadsrättsförening
Relining i bostadsrättsföreningar innebär att man förnyar rörsystemen i hela byggnaden utan att störa de boende. Detta är en kostnadseffektiv och snabb lösning för att förhindra framtida rörproblem.
Läs mer om relining i bostadsrättsförening


Relining i Villa
Relining i villor är en metod för att förnya rörsystemet i ett enskilt hem. Detta görs utan att gräva upp trädgården eller orsaka stora störningar, vilket är både tids- och kostnadseffektivt.
Läs mer om relining i villa


Relining hållbarhet

Relining hållbarhet refererar till den långvariga effekten av en reliningprocess, där nya rörstrukturer installeras inuti befintliga rör utan behov av omfattande gräv- eller rivningsarbeten. Denna teknik kan förlänga rörsystemets livslängd med 20 till 50 år, erbjuder minimal störning och är kostnadseffektiv. Relining anses vara ett hållbart alternativ till traditionella rörbyten.

Läs mer om hållbarheten vid relining


Relining kostnad

Relining är en kostnadseffektiv metod för rörrenovering som erbjuder betydande besparingar jämfört med traditionellt stambyte. Med dess minimala störning och långvariga resultat, representerar relining en investering i fastighetens framtid som ger både ekonomiska och praktiska fördelar.

Läs mer om kostnaden vid relining


Rensa avlopp
Att rensa avloppet innebär att man tar bort blockeringar som orsakar långsam dränering eller stopp i rören. Detta kan göras med olika metoder, inklusive kemiska medel och mekaniska verktyg.


Rörfräsning
Rörfräsning är en process där specialverktyg används för att fräsa bort hårda avlagringar och rötter från insidan av rören. Detta återställer rörens fulla kapacitet och förbättrar flödet.
Läs mer om rörfräsning


Rörinspektion
Rörinspektion innebär att man använder kamerateknik för att undersöka rörens insida och identifiera eventuella problem. Detta är en viktig del av underhållet för att förhindra framtida rörproblem.
Läs mer om rörinspektion


Rörspolning
Rörspolning är en metod för att rengöra rören med hjälp av högtrycksvatten. Detta tar bort fett, slam och andra beläggningar som kan orsaka blockeringar och försämrad avrinning.
Läs mer om rörspolning


Stambyte
Stambyte innebär att man byter ut hela rörsystemet i en byggnad. Detta är en omfattande process som ofta kräver stora ingrepp, men är nödvändigt när rören är för gamla eller skadade för att repareras.

Läs mer om stambyte


Stamspolning
Stamspolning är en förebyggande åtgärd där huvudstammarna i avloppssystemet rengörs med högtrycksspolning. Detta förhindrar blockeringar och säkerställer att avloppssystemet fungerar som det ska.
Läs mer om stamspolning


Stopp i avloppet
Stopp i avloppet kan orsakas av olika faktorer, inklusive fett, hår och andra föremål som blockerar rören. Det är viktigt att åtgärda stoppet snabbt för att förhindra ytterligare skador på rörsystemet.
Läs mer om stopp i avloppet


Stopp i golvbrunn

Stopp i golvbrunnen uppstår ofta på grund av hår, tvålrester och smuts som samlas och blockerar avrinningen. Detta kan leda till översvämning och dålig lukt.

Läs mer om stopp i golvbrunn


Stopp i handfatet
Stopp i handfatet orsakas ofta av ansamlingar av hår, tvål och smuts. Det kan leda till långsam avrinning och dålig lukt, och bör åtgärdas snabbt för att undvika större problem.

Läs mer om stopp i handfatet


Stopp i toaletten
Stopp i toaletten kan orsakas av för mycket toalettpapper eller andra föremål som inte ska spolas ner. Det är viktigt att rensa stoppet för att undvika översvämningar och skador på rörsystemet.

Läs mer om stopp i toaletten


unsplash