Relining Uppsala

I Uppsala kämpar många fastighetsägare med problem orsakade av äldre, skadade eller läckande rörsystem. Traditionella metoder för rörreparationer, som vanligen kräver ingripande och kostsamma grävarbeten, leder till stora störningar. Relining är en effektivare och mindre störande metod som möjliggör inre rörreparationer utan grävning.

Om relining

Vi på Mavi Relining i Uppsala tillämpar avancerade tekniker för att revitalisera både rörledningar och avloppssystem inifrån. Med den så kallade "strumpmetoden" bildar vi en ny och motståndskraftig inre struktur i befintliga rör, vilket skyddar mot framtida korrosion och läckage. Våra tjänster är optimala för både flerfamiljshus och privatbostäder.

Så fungerar det

Reliningsprocessen inleds med en detaljerad rörinspektion för att upptäcka eventuella skador. Efter noggrann rengöring förs en särskild liner in i röret, som sedan härdas på plats för att skapa en solid, tät och hållbar rörstruktur inuti de befintliga rören.

Så fungerar det

Minimal störning
Metoden kräver varken rivning eller grävning, vilket minimerar störningar för boende och verksamheter.


Kostnadseffektivt
Relining hjälper till att undvika de höga kostnaderna för rivnings- och grävarbeten, vilket gör det till ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ.


Lång livslängd
De förnyade rören förväntas hålla i många årtionden, vilket ger en långsiktig lösning på rörproblem.

Behöver du hjälp med relining i Uppsala?

Kontakta oss för att boka en gratis rörinspektion och få en personligt anpassad offert. Vi på Mavi Relining hjälper dig förlänga och förbättra dina rörs livslängd och funktion med minimalt avbrott.


Skicka in en förfrågan via vårt kontaktformulär, ring oss på 0763 43 19 72, maila oss på kontakt@mavirelining.se så hjälper vi dig vidare.

Kontakta Oss

 
 
 
 
Privatperson
Företag
 
 
unsplash